Lịch khởi hành

Tất cả ngày trong tuần
Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật: Giường nằm 1 tầng
Thứ 3, 5, 7 Giường nằm 2 tầng
 
Giảm cho khách mua sớm và vé đoàn

Tư vấn online
Hot line:(84-4) 3942 0554 / 3942 8436

 

ĐĂNG KÝ

Thứ 3, Ngày 30 tháng 12 năm 2014, 16:41

KHÁCH SẠN LEUXAY HOTEL

Address: 189/19 Ban Hongkha Tai, Chanthabouri, Viêng-chăn, Làdo Số phòng:  38 Vị trí: Vientiane

Address: 189/19 Ban Hongkha Tai, Chanthabouri, Viêng-chăn, Làdo